Please enable JS

DOCHÁZKA NA TABLETUV MOBILUNA WEBU

POKRAČUJTE

ZÁKLADNÍ FUNKCE
DOCHÁZKY

DALŠÍ

EVIDENCE PRACOVNÍ DOBY

Přesné informace o pracovní době zaměstnanců (příchody, odchody, přerušení práce, dovolená, svátek, atd.).

EXPORT DAT DO PDF, EXCELU, CSV

Docházkové reporty (osobní a hromadné výkazy) lze ukládat v nejčastěji používaných formátech v PDF, XLS, RTF a CSV a exportovat do mzdových programů.

ROZLIŠENÍ DŮVODU PŘERUŠENÍ PRÁCE

Snadné zadání přerušení práce chytrým snímačem, případně mobilní nebo webovou aplikací. V systému jsou předdefinovány základní a nejpoužívanější typy přerušení (pracovně, soukromě, lékař, kouření, atd.).

ONLINE PŘEHLED DOCHÁZKY

Sledování docházky za zvolené období pomocí webového rozhraní nebo mobilní aplikace (počet neodpracovaných hodin, přesčasy, atd.).

PŘÍPLATKY A PŘESČASY

Systém počítá základní typy příplatků (víkendy, svátky, noční) a eviduje přesčasy dle nastaveného docházkového předpisu, pro usnadnění je v systému předdefinováno 25 nejčastějších předpisů.

PŘEHLED PŘÍTOMNÝCH OSOB

Díky online přehledu přítomných osob budete mít okamžitý přehled, kdo ze zaměstnanců nebo kolegů je na pracovišti (například na centrále nebo na odloučené pobočce).
DOCHÁZKA

NA TABLETU

AKTION NEWSLETTER